שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-01
הנדסה
א' 1000 - 0800 ג' 103 הנדסה כתות ח שיעור מר בן בסט אילן
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-02
הנדסה
א' 1700 - 1500 ד' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר אברם אורן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-03
הנדסה
א' 1500 - 1300 ד' 130 ולפסון הנדסה תרגיל מר אברם אורן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-04
הנדסה
א' 1600 - 1400 ג' 103 הנדסה כתות ח שיעור מר בן בסט אילן
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-05
הנדסה
א' 1000 - 0800 ד' 120 ולפסון הנדסה תרגיל מר בוסני נמרוד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-06
הנדסה
א' 1700 - 1500 ד' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר בוסני נמרוד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-07
הנדסה
א' 1100 - 0900 ד' 101 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-08
הנדסה
א' 1200 - 1000 ה' 207 הנדסה כתות ח תרגיל מר לוין-אפשטיין אוהד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-09
הנדסה
א' 1500 - 1300 ה' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר לוין-אפשטיין אוהד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-10
הנדסה
א' 1000 - 0800 א' 101 הנדסה כתות ח שיעור גב' דנקין לנה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-11
הנדסה
א' 1000 - 0800 ג' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר ליפובצקי איבגני
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-12
הנדסה
א' 1700 - 1500 א' 207 הנדסה כתות ח תרגיל גב' אברמוביץ אפרת
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-13
הנדסה
א' 1400 - 1200 א' 101 הנדסה כתות ח שיעור גב' דנקין לנה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-14
הנדסה
א' 1000 - 0800 ג' 108 ולפסון הנדסה תרגיל גב' אברמוביץ אפרת
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-15
הנדסה
א' 1700 - 1500 ה' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר ליפובצקי איבגני
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-16
הנדסה
א' 1200 - 1000 א' 101 הנדסה כתות ח שיעור מר נתנאלי דביר
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-17
הנדסה
א' 1300 - 1100 ג' 238 ולפסון הנדסה תרגיל גב' עבדי שירן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-18
הנדסה
א' 1100 - 0900 ג' 238 ולפסון הנדסה תרגיל גב' עבדי שירן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-19
הנדסה
ב' 1200 - 1000 ג' 002 כיתות דן דוד שיעור מר נתנאלי דביר
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-20
הנדסה
ב' 1000 - 0800 ד' 104 הנדסת תוכנה תרגיל מר לוין-אפשטיין אוהד
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-21
הנדסה
ב' 1800 - 1600 ה' 127 עבודה סוציאלית תרגיל גב' עבדי שירן
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
תכנות - (פייתון) 
Programming - Paython 
0509-1820-22
הנדסה
ב' 1000 - 0800 ד' 101 הנדסת תוכנה תרגיל מר בן בסט אילן
  סילבוס   רשימת תפוצה