שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מבוא לספקטרוסקופיה 
Applications of Spectroscopy 
0351-3208-01
מדעים מדויקים
א' 1000 - 0800 ב' 315 בנין רב תחומי שיעור ד"ר פליישר שר-לי קרל
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לספקטרוסקופיה 
Applications of Spectroscopy 
0351-3208-02
מדעים מדויקים
א' 1700 - 1600 ד' 008 שרייבר מתמטי תרגיל גב' קרדש דינה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לספקטרוסקופיה 
Applications of Spectroscopy 
0351-3208-03
מדעים מדויקים
א' 1600 - 1500 א' 007 שרייבר מתמטי תרגיל גב' קרדש דינה
  סילבוס   רשימת תפוצה