שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
ביוכימיה לכימאים 
Biochemistry for Chemistry Students 
0351-2809-01
מדעים מדויקים
ב' 1400 - 1200 ג' 207 כיתות דן דוד שיעור פרופ הירש יואל
ב' 1800 - 1600 ד' 207 כיתות דן דוד שיעור
ד"ר קסל עמית
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
ביוכימיה לכימאים 
Biochemistry for Chemistry Students 
0351-2809-02
מדעים מדויקים
ב' 1000 - 0800 א' 204 כיתות דן דוד תרגיל מר ליבל גיא
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
ביוכימיה לכימאים 
Biochemistry for Chemistry Students 
0351-2809-03
מדעים מדויקים
ב' 1200 - 1000 ד' 315 בנין רב תחומי תרגיל גב' מאוגמי שני
  סילבוס   רשימת תפוצה