שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
כימיה אורגנית 2 
Organic Chemistry 2 
0351-2305-01
מדעים מדויקים
ב' 1600 - 1400 א' 005 דאך שיעור פרופ שבת דורון
ב' 1900 - 1700 ב' 005 דאך שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 2 
Organic Chemistry 2 
0351-2305-02
מדעים מדויקים
ב' 1400 - 1300 ג' 111 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 2 
Organic Chemistry 2 
0351-2305-03
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 1400 ג' 111 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 2 
Organic Chemistry 2 
0351-2305-04
מדעים מדויקים
ב' 1800 - 1700 ג' 102 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה