שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
כימיה אורגנית 1 
Organic Chemistry 1 
0351-2304-01
מדעים מדויקים
א' 1000 - 0800 א' 005 דאך שיעור פרופ רוזן שלמה
א' 1200 - 1000 ה' 001 נפתלי שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 1 
Organic Chemistry 1 
0351-2304-02
מדעים מדויקים
א' 1100 - 1000 א' 103 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 1 
Organic Chemistry 1 
0351-2304-03
מדעים מדויקים
א' 1500 - 1400 ב' 102 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה אורגנית 1 
Organic Chemistry 1 
0351-2304-04
מדעים מדויקים
א' 1200 - 1100 א' 103 אורנשטיין תרגיל מר חנניה ניר
  סילבוס   רשימת תפוצה