שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 
0351-2210-01
מדעים מדויקים
ב' 1200 - 0800 ב' 001 אורנשטיין מעבדה ד"ר פליישר שר-לי קרל
ד"ר רוכמן יעל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 
0351-2210-02
מדעים מדויקים
ב' 1700 - 1300 ב' 001 אורנשטיין מעבדה ד"ר פליישר שר-לי קרל
ד"ר רוכמן יעל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 
0351-2210-03
מדעים מדויקים
ב' 1200 - 0800 ה' 001 אורנשטיין מעבדה ד"ר פליישר שר-לי קרל
ד"ר רוכמן יעל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה פיסיקלית 1 
Physical Chemistry Laboratory 1 
0351-2210-04
מדעים מדויקים
ב' 1200 - 0800 ד' 001 אורנשטיין מעבדה ד"ר פליישר שר-לי קרל
ד"ר רוכמן יעל
  סילבוס   רשימת תפוצה