שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-01
מדעים מדויקים
ב' 1400 - 1200 ה' 005 דאך שיעור פרופ דימנט חיים
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-02
מדעים מדויקים
ב' 1400 - 1300 א' 204 כיתות דן דוד תרגיל מר אדמון תמיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-03
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 1400 א' 204 כיתות דן דוד תרגיל מר אדמון תמיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-04
מדעים מדויקים
ב' 1600 - 1500 ד' 111 אורנשטיין תרגיל מר אדמון תמיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-05
מדעים מדויקים
ב' 1700 - 1600 ד' 111 אורנשטיין תרגיל מר אדמון תמיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-90
מדעים מדויקים
ב' שיעור
  סילבוס
 
 
קינטיקה 
Kinetics 
0351-1825-91
מדעים מדויקים
ב' תרגיל
  סילבוס