שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-01
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 א' 005 דאך שיעור פרופ אבנשטיין יובל
א' 1300 - 1200 ב' 005 דאך שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-02
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ג' 118 קפלון תרגיל מר שטיינבוך כפיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-03
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ה' 315 בנין רב תחומי תרגיל מר חננאל אורי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-04
מדעים מדויקים
א' 1800 - 1600 ג' 201 כיתות דן דוד תרגיל מר שטיינבוך כפיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-05
מדעים מדויקים
א' 1800 - 1600 ג' 406 ולפסון הנדסה תרגיל גב' ניפקר גיל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-90
מדעים מדויקים
א' שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 2 
General Chemistry 2 
0351-1110-91
מדעים מדויקים
א' תרגיל
  סילבוס   רשימת תפוצה