שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-01
מדעים מדויקים
ב' 1000 - 0800 ה' 001 כיתות דן דוד שיעור פרופ פורטנוי משה
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-02
מדעים מדויקים
ב' 1400 - 1300 א' 111 אורנשטיין תרגיל גב' אשוש נטלי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-03
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 1400 א' 111 אורנשטיין תרגיל גב' אשוש נטלי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-04
מדעים מדויקים
ב' 1600 - 1500 ד' 103 אורנשטיין תרגיל מר גנאים סאמר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-05
מדעים מדויקים
ב' 1700 - 1600 ד' 103 אורנשטיין תרגיל גב' אשוש נטלי
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-90
מדעים מדויקים
ב' שיעור
  סילבוס
 
 
מבוא לכימיה אורגנית 
Introduction to Organic Chemistry 
0351-1109-91
מדעים מדויקים
ב' תרגיל
  סילבוס