שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
מעבדה בכימיה 1 
Chemistry Laboratorya1 
0351-1108-01
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 0800 א' 211 כימיה-שנקר מעבדה פרופ גולודניצקי דיאנה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה 1 
Chemistry Laboratorya1 
0351-1108-02
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 0800 ב' 211 כימיה-שנקר מעבדה פרופ בראלי קדמה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה 1 
Chemistry Laboratorya1 
0351-1108-03
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 0800 ג' 211 כימיה-שנקר מעבדה פרופ אבנשטיין יובל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
מעבדה בכימיה 1 
Chemistry Laboratorya1 
0351-1108-04
מדעים מדויקים
ב' 1500 - 0800 ד' 211 כימיה-שנקר מעבדה ד"ר ליידרמן פבל
  סילבוס   רשימת תפוצה