שנה''ל תשע''ז
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-01
מדעים מדויקים
א' 1800 - 1500 א' 005 דאך שיעור פרופ גולדבורט אמיר
א' 1000 - 0800 ד' 005 דאך שיעור
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-02
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ד' 111 אורנשטיין תרגיל
גב' שרים הילה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-03
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל
גב' בכר מיטל
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-04
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ד' 007 הולצבלט תרגיל מר אדמון תמיר
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-05
מדעים מדויקים
א' 1400 - 1200 ד' 102 אורנשטיין תרגיל
גב' סגל מירב
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-92
מדעים מדויקים
ב' שיעור
  בחינה   סילבוס
 
 
כימיה כללית 1 
General Chemistry 1 
0351-1105-93
מדעים מדויקים
ב' תרגיל
  סילבוס   רשימת תפוצה