שנה''ל תשע''ה
עדכון אחרון:
 24.05.2018

 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-01
הנדסה
א' 1200 - 1000 ג' 001 ולפסון הנדסה שיעור ד"ר אבנשטיין יובל
ד"ר תירוש עינת
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-02
הנדסה
א' 1200 - 1100 ד' 118 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מתוקי נועה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-03
הנדסה
א' 1100 - 1000 ד' 134 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מתוקי נועה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-04
הנדסה
א' 1200 - 1000 א' 101 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר אבנשטיין יובל
ד"ר תירוש עינת
  בחינה   סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-05
הנדסה
א' 1400 - 1300 א' 406 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מתוקי נועה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-06
הנדסה
א' 1600 - 1500 א' 238 ולפסון הנדסה תרגיל גב' מתוקי נועה
  סילבוס   רשימת תפוצה  
 
 
כימיה בסיסית להנדסה 
Basic Chemistry for Engineering 
0509-1815-07
הנדסה
א' 1100 - 1000 ד' 206 הנדסה כתות ח תרגיל מר ריאני אלון
  סילבוס