שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 24.05.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

חונכות אישית
  Personal Tutorial 
0321-1000-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' הדרכה אי פרופ דגן יורם
ב' הדרכה אי
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1300 ד' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ ליפשיץ רון
ב' 1400 - 1200 ה' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1400 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1100 - 1000 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ב' 102 אורנשטיין תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics 
0321-1104-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' תרגיל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 1
  Physics Laboratory A1 
0321-1111-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1300 ב' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 1
  Physics Laboratory A1 
0321-1111-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1300 א' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 1
  Physics Laboratory A1 
0321-1111-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1300 א' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 1
  Physics Laboratory A1 
0321-1111-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' מעבדה
  דרישות קדם
 
מעבדה בפיזיקה א 2
  Physics Laboratory A2 
0321-1112-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1300 א' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 2
  Physics Laboratory A2 
0321-1112-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0800 ב' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 2
  Physics Laboratory A2 
0321-1112-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1300 א' 101 קפלון מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה א 2
  Physics Laboratory A2 
0321-1112-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' מעבדה
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1 
0321-1118-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1100 - 0900 ב' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ נקר אהוד
א' 1000 - 0800 ג' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1 
0321-1118-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1600 - 1400 ג' 111 אורנשטיין תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1 
0321-1118-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0800 ד' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חיימוב אהוד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1 
0321-1118-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0800 ד' 111 אורנשטיין תרגיל מר פנחי אביעד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1 
0321-1118-05
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1600 ג' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר פנחי אביעד
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1200 ב' 009 אודיטור' לב שיעור ד"ר פומרנץ ישי
ב' 1600 - 1400 ה' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1800 - 1600 ד' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורנפלד אייל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ג' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר יפת יהונתן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ה' 118 ולפסון הנדסה תרגיל מר יפת יהונתן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2 
0321-1119-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' תרגיל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מחשבים לפיזיקאים
  Computers for Physicists 
0321-1121-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1700 א' 111 אורנשטיין שיעור ד"ר בן חמו יאן
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מחשבים לפיזיקאים
  Computers for Physicists 
0321-1121-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1600 ה' 004 כיתות דן דוד תרגיל גב' פלדמן נעה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מחשבים לפיזיקאים
  Computers for Physicists 
0321-1121-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1100 ב' 004 כיתות דן דוד תרגיל מר אפרת ירון
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מחשבים לפיזיקאים
  Computers for Physicists 
0321-1121-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1200 ד' 004 כיתות דן דוד תרגיל ד"ר וקסלר נטע
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
יחסות פרטית
  Special Relativity 
0321-1201-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1700 א' 005 דאך שיעור פרופ עציון ארז
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
יחסות פרטית
  Special Relativity 
0321-1201-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה א'
  Honors students seminar, year 1 
0321-1702-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ד' 204 כיתות דן דוד סמינר ד"ר גולדשטיין משה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
הסתברות וסטטיסטיקה
  Probability and Statistics 
0321-1836-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1100 - 0900 א' 001 כיתות דן דוד שיעור ד"ר אשכנזי גולן גלית
ב' 0900 - 0800 ד' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
הסתברות וסטטיסטיקה
  Probability and Statistics 
0321-1836-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0900 ד' 005 דאך תרגיל מר סניטקובסקי רן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
הסתברות וסטטיסטיקה
  Probability and Statistics 
0321-1836-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1500 ג' 111 אורנשטיין תרגיל מר סניטקובסקי רן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 א' 005 דאך שיעור פרופ ברקנא רנן
א' 1200 - 1000 ג' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1100 - 0900 ה' 111 אורנשטיין תרגיל מר חן בר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1600 - 1400 ד' 111 אורנשטיין תרגיל מר חן בר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1300 ד' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן ארז
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' שיעור
  דרישות קדם
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1 
0321-1838-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' תרגיל
  דרישות קדם
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
  Introductory Mathematics for Physicists 2 
0321-1839-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ב' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ ברקנא רנן
ב' 1300 - 1100 ד' 003 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
  Introductory Mathematics for Physicists 2 
0321-1839-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1700 ג' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
  Introductory Mathematics for Physicists 2 
0321-1839-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0800 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן רועי
מר כהן רועי
מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
  Introductory Mathematics for Physicists 2 
0321-1839-90
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
  Introductory Mathematics for Physicists 2 
0321-1839-91
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' תרגיל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined 
0321-1840-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ב' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ ברקנא רנן
ב' 1300 - 1100 ד' 003 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined 
0321-1840-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1700 ב' 103 אורנשטיין תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
גלים אור ואופטיקה
  Waves 
0321-2102-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 0900 - 0800 ד' 006 אוד' מלמד שיעור ד"ר סוכובסקי חיים
א' 1600 - 1400 ה' 006 אוד' מלמד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
גלים אור ואופטיקה
  Waves 
0321-2102-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0900 ד' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר לירם ליאור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
גלים אור ואופטיקה
  Waves 
0321-2102-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1700 ב' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר לירם ליאור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 1
  Quantum Theory 1 
0321-2103-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0900 ב' 222 פיזיקה-שנקר שיעור ד"ר אילן רוני
א' 1100 - 0900 ה' 118 קפלון שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 1
  Quantum Theory 1 
0321-2103-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 ג' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורנפלד אייל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 1
  Quantum Theory 1 
0321-2103-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1100 - 1000 ב' 006 אוד' מלמד שיעור ד"ר גולדשטיין משה
ב' 1600 - 1400 ה' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 1
  Quantum Theory 1 
0321-2103-05
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 2000 - 1800 ג' 118 קפלון תרגיל מר חליפה לוי רז
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 1
  Quantum Theory 1 
0321-2103-06
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0800 ב' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר חליפה לוי רז
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מכניקה אנליטית
  Analytical Mechanics 
0321-2105-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1200 ג' 005 דאך שיעור פרופ ליפשיץ רון
א' 1700 - 1500 ד' 009 אודיטור' לב שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מכניקה אנליטית
  Analytical Mechanics 
0321-2105-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1400 ד' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל גב' אבני יעל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מכניקה אנליטית
  Analytical Mechanics 
0321-2105-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1900 - 1800 ג' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל גב' אבני יעל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מכניקה אנליטית
  Analytical Mechanics 
0321-2105-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1300 ג' 111 אורנשטיין תרגיל גב' אבני יעל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה תרמית
  Thermal Physics 
0321-2111-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 א' 005 דאך שיעור פרופ דגן יורם
ב' 1300 - 1200 ב' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה תרמית
  Thermal Physics 
0321-2111-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0800 ב' 111 אורנשטיין תרגיל מר אדר רם מיכאל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה תרמית
  Thermal Physics 
0321-2111-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1000 - 0800 ה' 111 אורנשטיין תרגיל מר אדר רם מיכאל
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שיטות נומריות בפזיקה
  Numerical Methods in Physics 
0321-2117-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 2000 - 1800 א' 104 פיזיקה-שנקר שיעור ד"ר בן חמו יאן
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שיטות נומריות בפזיקה
  Numerical Methods in Physics 
0321-2117-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0800 ג' 004 כיתות דן דוד תרגיל מר מיכאלי ליאור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות נומריות בפזיקה
  Numerical Methods in Physics 
0321-2117-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 ג' 004 כיתות דן דוד תרגיל מר מיכאלי ליאור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 1
  Physics Laboratory B1 
0321-2121-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0800 ה' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 1
  Physics Laboratory B1 
0321-2121-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1300 ב' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 1
  Physics Laboratory B1 
0321-2121-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1300 ג' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 1
  Physics Laboratory B1 
0321-2121-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0800 א' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 2
  Physics Laboratory B2 
0321-2122-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0800 ג' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 2
  Physics Laboratory B2 
0321-2122-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1300 ג' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 2
  Physics Laboratory B2 
0321-2122-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0800 ד' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ב 2
  Physics Laboratory B2 
0321-2122-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1300 ד' 501 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ בק ברקאי רועי
פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1200 ד' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ קרלינר מארק
א' 1700 - 1600 ה' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1700 ה' 111 אורנשטיין תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1400 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1 
0321-2130-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1100 ב' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר כהן רועי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 2
  Methods of Theoretical Physics 2 
0321-2131-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1300 - 1200 ד' 002 כיתות דן דוד שיעור פרופ סבטיצקי בנימין
ב' 1200 - 1000 ה' 001 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 2
  Methods of Theoretical Physics 2 
0321-2131-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ב' 111 אורנשטיין תרגיל מר כהן ארז
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
שיטות בפיזיקה עיונית 2
  Methods of Theoretical Physics 2 
0321-2131-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1300 א' 007 הולצבלט תרגיל מר כהן ארז
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה ב'
  Honors students seminar, year 2 
0321-2701-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1100 - 0900 ב' סמינר פרופ קנטור יעקב
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה ב'
  Honors students seminar, year 2 
0321-2702-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1100 - 0900 ד' סמינר ד"ר סוכובסקי חיים
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
פרויקט
  Students Project 
0321-3005-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ה' 105 פיזיקה-שנקר פרוייקט ד"ר אילן רוני
ד"ר בן שלום משה
ד"ר ברומברג עומר
פרופ יצחקי ניסן
פרופ פוזננסקי דב
פרופ קרלינר מארק
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 2
  Quantum Theory 2 
0321-3101-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 ג' 001 כיתות דן דוד שיעור פרופ סבטיצקי בנימין
א' 1200 - 1000 ה' 020 אודיטו.הנדסה שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 2
  Quantum Theory 2 
0321-3101-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0800 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר גולן אור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 2
  Quantum Theory 2 
0321-3101-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1100 ב' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר גולן אור
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
קוונטים 2
  Quantum Theory 2 
0321-3101-04
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1100 ב' 007 שרייבר מתמטי תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מבוא למצב מוצק
  Introduction to Solid State Physics 
0321-3103-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1100 - 1000 ב' 005 דאך שיעור פרופ דגן יורם
א' 1600 - 1400 ה' 005 דאך שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא למצב מוצק
  Introduction to Solid State Physics 
0321-3103-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1600 ה' 111 אורנשטיין תרגיל מר כהן ארז
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא למצב מוצק
  Introduction to Solid State Physics 
0321-3103-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0900 ב' 118 קפלון תרגיל מר כהן ארז
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לאסטרופיזיקה (באנגלית)
  Introduction to Astrophysics 
0321-3108-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ג' 006 אוד' מלמד שיעור פרופ פוזננסקי דב
ב' 1500 - 1400 ה' 002 כיתות דן דוד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לאסטרופיזיקה (באנגלית)
  Introduction to Astrophysics 
0321-3108-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1500 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר גוטליב אור
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
אלקטרומגנטיות אנליטית
  Analytical Electromagnetism 
0321-3109-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1300 ב' 006 אוד' מלמד שיעור פרופ יצחקי ניסן
א' 1400 - 1200 ה' 006 אוד' מלמד שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
אלקטרומגנטיות אנליטית
  Analytical Electromagnetism 
0321-3109-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1200 א' 118 קפלון תרגיל מר רוזנמן גאורגי-גרי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
אלקטרומגנטיות אנליטית
  Analytical Electromagnetism 
0321-3109-03
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 0900 - 0800 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר רוזנמן גאורגי-גרי
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מצב מוצק ב
  Solid State Physics B 
0321-3113-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1300 - 1200 ד' 222 פיזיקה-שנקר שיעור ות פרופ סלע ערן
ב' 1400 - 1200 ה' 222 פיזיקה-שנקר שיעור ות
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ג-שנתית
  Physics Laboratory C 
0321-3118-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0900 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
א' 1600 - 1300 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תורת הרצף
  Continuum Theory 
0321-3119-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1800 - 1500 א' 110 אורנשטיין שיעור פרופ קנטור יעקב
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פרוייקט מחקר לתלמידי תכנית המצטיינים
  Honors students research project 
0321-3300-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' פרוייקט פרופ ליפשיץ רון
ב' פרוייקט
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ג'(סמ' א') לתלמידי תכנית המצטיינים
  Physics Laboratory C 
0321-3308-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0900 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
א' 1600 - 1300 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ג'(סמ' ב') לתלמידי תכנית המצטיינים
  Physics Laboratory C 
0321-3309-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ב' 1600 - 1300 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ג' 006 אוד' מלמד שיעור ד"ר ברק לירון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei 
0321-3804-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1600 ה' 104 פיזיקה-שנקר תרגיל מר קורן גיא
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ג- א'
  Physics Laboratory C 
0321-3808-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0900 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
א' 1600 - 1300 א' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
א' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מעבדה בפיזיקה ג- ב'
  Physics Laboratory C 
0321-3809-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ב' מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ב' 1200 - 0900 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ב' מעבדה
ב' 1600 - 1300 ב' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' מעבדה
ב' 1200 - 0900 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' 109 פיזיקה-שנקר מעבדה
ב' 1600 - 1300 ד' מעבדה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
יחסות כללית
  General Relativity 
0321-3810-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 א' 204 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ יצחקי ניסן
  דרישות קדם   בחינה   Moodle   רשימת התפוצה  
 
מבוא לכימיה פיזיקלית לפיזיקאים
  Introduction to physical chemistry for physicists 
0321-3811-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1600 ד' 110 אורנשטיין שיעור פרופ זלצר יורם
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
כוכבים כפולים וכוכבי לכת
  Double Stars and Planets 
0321-4008-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1400 - 1300 ב' 118 קפלון שיעור פרופ מזאה צבי
ב' 1400 - 1200 ג' 110 אורנשטיין שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר ארצי בחלקיקים
  Particle physics seminar (nationwide) 
0321-4059-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 ג' סמינר פרופ זוננשיין יעקב
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר באסטרופיזיקה
  Astrophysics Seminar 
0321-4070-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1300 ה' סמינר פרופ ברקנא רנן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית
  Thermodynamics & Statistical Mechanics 
0321-4110-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1000 - 0900 א' 204 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ קנטור יעקב
א' 1100 - 0900 ד' 204 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית
  Thermodynamics & Statistical Mechanics 
0321-4110-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1100 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קוונטית מתקדמת
  Advanced Quantum Physics 
0321-4115-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1100 - 0900 ב' 204 פיזיקה-שנקר שיעור ד"ר גולדשטיין משה
א' 1600 - 1500 ד' 204 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה קוונטית מתקדמת
  Advanced Quantum Physics 
0321-4115-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1600 ד' 204 פיזיקה-שנקר תרגיל מר לוי תום
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
אלקטרומגנטיות מתקדמת
  Advanced Electromagnetism 
0321-4117-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1800 ג' 222 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ רזניק בני
ב' 1100 - 0900 ה' 222 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
אלקטרומגנטיות מתקדמת
  Advanced Electromagnetism 
0321-4117-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 2000 - 1900 ג' 222 פיזיקה-שנקר תרגיל מר גולן אור
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תורת היקום (קוסמולוגיה)
  Cosmology 1 
0321-4120-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 0900 ג' 118 קפלון שיעור פרופ פוזננסקי דב
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר מחקרי בחומר מעובה
  Condensed Matter Research Seminar 
0321-4157-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1300 ה' 222 פיזיקה-שנקר סמינר ד"ר אילן רוני
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תופעות קריטיות
  Topics in Criticalphenomena 
0321-4159-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1700 - 1400 ב' 222 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ סלע ערן
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר מחקרי בחומר מעובה
  Condensed Matter Research Seminar 
0321-4178-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1300 ה' 204 פיזיקה-שנקר סמינר פרופ סלע ערן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תורת השדות 1
  Field Theory 1 
0321-4201-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1900 - 1700 ד' 204 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ זוננשיין יעקב
א' 1700 - 1500 ה' 118 קפלון שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר בגרעין
  Nuclear Seminar 
0321-4203-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1600 - 1400 ד' 324 קפלון סמינר פרופ פיסצקי אליעזר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תורת השדות 2
  Field Theory 2 
0321-4215-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ד' 105 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ זוננשיין יעקב
ב' 1800 - 1600 ה' 105 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר ארצי במחקר בחלקיקים
  National Seminar in Particle Physics 
0321-4218-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ג' סמינר פרופ זוננשיין יעקב
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר בגרעין
  Nuclear Seminar B 
0321-4227-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ב' 105 פיזיקה-שנקר סמינר ד"ר פומרנץ ישי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים בחלקיקים
  Students' Seminar in Particle Physics 
0321-4231-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1200 - 1000 ה' 006 אוד' מלמד סמינר פרופ יצחקי ניסן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים בחלקיקים
  Students Seminar in Particle Physics 
0321-4234-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 1000 ה' 006 אוד' מלמד סמינר פרופ יצחקי ניסן
  דרישות קדם   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
תורת שדות לחומר מעובה
  Condensed matter field theory 
0321-4285-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1300 ג' 204 פיזיקה-שנקר שיעור ד"ר אילן רוני
ב' 1200 - 1100 ה' 204 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תווך בין כוכבי
  The Interstelar Matter 
0321-4327-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' שיעור
ב' 1100 - 0900 ב' 118 קפלון שיעור פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
ב' 1200 - 1100 ד' שיעור
  דרישות קדם   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים באסטרונומיה ובאסטרופיזיקה
  Seminar in Astronomy & Astrophysics 
0321-4330-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1200 ה' סמינר פרופ ברקנא רנן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר בחומר מעובה
  Condensed Matter Seminar 
0321-4405-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1100 ב' 118 קפלון סמינר פרופ סלע ערן
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר בחומר מעובה
  Condensed Matter Seminar 
0321-4406-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1300 - 1100 ב' 118 קפלון סמינר פרופ גרבר אלכסנדר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תורת החומר המעובה 1
  Condensed Matter Theory 1 
0321-4409-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1800 - 1600 א' 105 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ איזנברג אליהו
א' 1200 - 1000 ה' 105 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תורת החומר המעובה 2
  Condensed Matter Theory 2 
0321-4410-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1800 - 1500 ג' 222 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ אנדלמן דוד
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר באסטרופיסיקה
  Astrophysics Seminar 
0321-4418-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1600 - 1400 ד' 118 קפלון סמינר פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר באסטרופיסיקה
  Astrophysics Seminar 
0321-4420-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1600 - 1400 ד' 007 הולצבלט סמינר פרופ בק-סבטיצקי שרה חיה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
בחינת גמר בתואר שני
  Final Examination 
0321-4444-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' בחינת גמ
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
בחינת גמר בתואר שני
  Final Examination 
0321-4444-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' בחינת גמ
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה מזוסקופית וננואלקטרוניקה
  Mesoscopic physics and nanoelectronics 
0321-4813-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1200 - 0900 ד' 105 פיזיקה-שנקר שיעור ד"ר בן שלום משה
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פרדוקסים בתורת הקוונטים
  Paradoxes in Quantum Theory 
0321-4816-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1400 - 1200 ג' 222 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ ויידמן לב
א' 1300 - 1200 ד' 104 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים על-מיתרים (סמ' א)
  Students Seminar:Superstrings 
0321-4821-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1500 - 1300 ה' סמינר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
סמינר תלמידים:על מיתרים (סמ' ב)
  Students Seminar:Superstrings 
0321-4822-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1500 - 1300 ה' סמינר פרופ עוז ירון
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
תורת החלקיקים 1
  Particle Theory 1 
0321-4842-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1700 - 1500 ג' 104 פיזיקה-שנקר שיעור פרופ קרלינר מארק
ב' 1800 - 1600 ד' 222 פיזיקה-שנקר שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תורת החלקיקים 2
  Particle Theory 2 
0321-4846-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' 1300 - 1100 א' 324 קפלון שיעור פרופ סופר אבנר
א' 1600 - 1400 ג' 118 קפלון שיעור
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
פיזיקה גרעינית הרחק מעמק היציבות
  Nuclear Physics Far from the Valley of Stability 
0321-4851-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' 1900 - 1600 א' 118 קפלון שיעור פרופ מרדור ישראל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
ק"מ לדוק':תורת המיתרים ודואליות הולוגרפית
  String Theory and Holographic Duality 
0321-5000-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' הדרכה אי פרופ עוז ירון
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
עבודת גמר
  Thesis 
0321-9999-01
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
א' עבודת גמ
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
עבודת גמר
  Thesis 
0321-9999-02
מדעים מדויקים/פיזיקה ואסטרונומיה
ב' עבודת גמ
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה