שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 19.09.2017
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא לתכנות מערכות
  Introduction to Programming Systems 
0512-4402-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1500 - 1200 א' 438 ולפסון הנדסה שיעור פרופ וול אבישי
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתכנות מערכות
  Introduction to Programming Systems 
0512-4402-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1000 - 0900 ה' 120 ולפסון הנדסה תרגיל מר גלבוע מרקביץ' נמרוד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתכנות מערכות
  Introduction to Programming Systems 
0512-4402-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 0900 - 0800 ה' 120 ולפסון הנדסה תרגיל מר גלבוע מרקביץ' נמרוד
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לתכנות מערכות
  Introduction to Programming Systems 
0512-4402-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1100 - 1000 ה' 102 הנדסת תוכנה תרגיל מר גלבוע מרקביץ' נמרוד
  דרישות קדם   רשימת התפוצה