שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 24.05.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-01
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1400 - 1200 ד' 102 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר אלפי יצחק
גב' דוד לירון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-02
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1800 - 1600 ג' 003 הנדסה כתות ח תרגיל גב' גרביץ אסיה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-03
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ה' 008 הנדסת תוכנה תרגיל מר שאולוב עידו
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-04
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1100 - 0900 ג' 101 הנדסה כתות ח שיעור ד"ר אלפי יצחק
גב' דוד לירון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-05
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1500 - 1300 ד' 003 הנדסה כתות ח תרגיל מר נלקנבאום איליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-06
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1400 - 1200 ד' 008 הנדסת תוכנה תרגיל מר גוטליב נעם
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-07
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1400 - 1200 ד' 008 הנדסה כתות ח שיעור פרופ וול אבישי
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-08
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
א' 1200 - 1000 ג' 008 הנדסת תוכנה תרגיל מר נלקנבאום איליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
תכנות 2 - שפת C
  Programming 2 - C 
0512-1820-09
הנדסה/תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
ב' 1200 - 1000 ה' 003 הנדסה כתות ח תרגיל מר מיצנמכר מיכאל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה