שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 24.04.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

נושאים באבטחת מידע
  Topics in Information Security 
0510-7409-01
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
ב' 1800 - 1600 ד' 103 הנדסה כתות ח סמינר פרופ וול אבישי
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   Moodle   רשימת התפוצה