שנה''ל תשע''ח
עדכון אחרון:
 24.05.2018
התכנית איננה סופית ונתונה לשינויים

מבוא לאבטחת מידע
  Introduction to Information Security 
0368-3065-01
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
ב' 1600 - 1300 א' 009 אודיטור' לב שיעור פרופ וול אבישי
מר נבו סלע
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   אתר   רשימת התפוצה  
 
מבוא לאבטחת מידע
  Introduction to Information Security 
0368-3065-02
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
ב' 1700 - 1600 א' 111 אורנשטיין תרגיל מר איטקין ברק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
מבוא לאבטחת מידע
  Introduction to Information Security 
0368-3065-03
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
ב' 1800 - 1700 א' 111 אורנשטיין תרגיל מר איטקין ברק
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה